Oční vady

Funkce zdravého oka
Pokud oko nevykazuje žádnou vadu vidění, utváří se obraz vzdálených nebo blízkých
předmětů přesně na sítnici. Čočka se vyklenuje a oplošťuje v závislosti na vzdálenostech
pozorovaného předmětu tak, aby byl vytvořen obraz jasný a ostrý. Tento proces se
nazývá akomodace. Akomodace umožňuje vidění od několika desítek centimetrů až
po nekonečno.


Oční vady


Myopie – krátkozrakost
– oční vada, kdy je oko fyziologicky delší. Ostrý obraz se vytvoří před sítnicí a
na sítnici se dostane obraz rozostřený. Myopové vidí špatně do dálky, ale relativně
dobře na blízko.


Hypermetropie – dalekozrakost
– oční vada, kdy oko je fyziologicky kratší.Ostrý obraz se vytvoří za sítnicí a na
sítnici se dostává obraz rozostřený. Hypermetropové vidí špatně na blízko i do dálky.
Při menší vadě dokáží doostřit na dálku , ale za cenu zvýšené námahy očí


Astigmatismus – oční vada, kdy je větinou nestejně zakřivená rohovka. Na sítnici se nedostane
ostrý obraz, protože rohovka je v na sebe kolmých směrech nestejně zakřivená.
Astigmatismus je často kombinován s myopií nebo hypermetropií


Presbyopie – oční vada , při které začíná nitrooční čočka ztrácet pružnost. Je to přirozený
proces vidění týkající se každého , komu je přes 40 let. Při pohledu do blízka se ostrý
obraz vytvoří za sítnicí a na sítnici je rozostřený.
Všechny tyto vady a případné kombinace umíme vyměřit a vyřešit buď
jednoohniskovými čočkami (myopie, hypermetopie, astigmatismus)nebo
víceohniskovými čočkami (myopie, hypermetopie, astigmatismus v
kombinaci s presbyopií) – bifokální, multifokální a pracovní ( pro práci na
počítači) čočky.