Děti a vidění


V dětství dochází k postupnému zlepšování vidění a binokulární vidění se vyvíjí až
do 6-7 let. Dobré binokulární vidění v prostoru je totiž nejen nezbytné pro výkon
řady povolání, ale také pro dobré využití volného času.
Vývoj zraku u dětí:
1.měsíc - novorozenec nevidí ostře
2. měsíc - dítě vnímá obrysy předmětů před obličejem
3 - 4. měsíc - již vidí ostře obličeje
5 – 6. měsíc - sahá po předmětech
7.- 9. měsíc – začíná vidět i na malé předměty
Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů člověka, získáváme jím zhruba 80%
informací. Kompletní vývoj zrakových funkcí trvá několik let. Novorozenec
rozeznává světlo a tmu. Nezaměřuje, pohyby očí jsou nekoordinované. Je
využívána pouze periferie sítnice. Až od čtvrtého měsíce se zapojuje i centrální
část a dítě tak začíná fixovat, akomodovat. V šestém měsíci začínají být oční
pohyby koordinované a vytváří se předpoklady pro správné utváření
binokulárního vidění. Vývoj binokulárního vidění se stabilizuje až okolo
šestého roku dítěte. Toto časové období je kritické pro vývoj zrakových vad.
Průběžně testujte zrak dítěte:
- v 1. měsíci by se mělo dítě točit za světlem
- ve 4. měsíci by dítě mělo fixovat předmět, pokud mu jím pohybujete před
obličejem
- v 8. měsíci by dítě mělo cíleně dosahovat na předměty
Alarmující znaky – neprodleně navštivte očního specialistu, pokud
shledáte u dítěte následující příznaky od 1 roku:
- šilhání, nápadně velké oči, třes očí, natáčení hlavy na stranu, mhouření a
přivírání očí, časté mnutí, zkalená rohovka, světloplachost nebo žádné reakce
na světlo
U starších dětí může být známkou slabšího zraku nebo oční choroby:
- časté zakopávání a narážení do předmětů (nábytek, dveře…)
- nechuť číst
- stupňující se problémy při soumraku a ve tmě
- nejistota při sportu
- zhoršení známek ve škole
Preventivní vyšetření zraku je vhodné podstoupit do dvou let věku dítěte a to
bez ohledu na to, zda se u rodičů vyskytuje refrakční vada.